Ekosystémy inteligentnej mobility

Globálna doprava 21. storočia sa mení na novo vznikajúce odvetvie inteligentnej mobility a pre Slovensko to znamená nový priestor a nové možnosti, s množstvom pozitívnych efektov.

Doprava dnešnej doby, to sú nové vozidlá, ekologické pohony, infraštruktúra, služby. To sú aj príležitosti pre nové podnikateľské prostredie, s dopytom po spolupráci s výskumom a nových inováciách.

Vzniknú nové študijne odbory, študenti budú chcieť študovať na technických univerzitách, vzdelávanie začne reagovať na potreby hospodárstva.

Inteligentná mobilita to sú nové technológie, slovenské inovácie, príspevok k ekológii a kvalite života. Inteligentná mobilita je šancou pre obnovu Slovenska.

Slovenský priemysel prispieva celosvetovej doprave

Príspevkom Slovenska do globálnej ekonomiky je najmä priemysel a rozvinutá dodávateľská štruktúra. Stavať na už existujúcich výsledkoch a rozvíjať ich ďalej je rozumnou cestou pre obnovu trvalého rastu a stability slovenského hospodárstva.

aaa

Okrúhly stôl driving.digital 2020

Okrúhly stôl driving.digital 2020 reagoval na zmeny v automobilovom priemysle a doprave. Slovensko má v súčasnosti jedinečnú možnosť pristúpiť k obnove svojho hospodárstva, preto je dôležité upozorniť na možnosti slovenského priemyslu a výskumu v odvetviach vytvárajúcich globálny dopravný ekosystém. Debata sa odvíjala od hlavnej otázky okrúhleho stola:

Aký potenciál ponúka a akými inováciami dokáže priemysel, služby a výskumno-vývojové inštitúcie prispieť k obnove ekonomiky Slovenska v prioritách dopravy?

Aktérmi moderovaného okrúhleho stola boli paneloví hostia, relevantní zástupcovia priemyselných odvetví, inštitúcií výskumu a riadiacich štátnych inštitúcií za účasti zástupcov priemyselných odvetví, poskytovateľov služieb, výskumu a verejného sektora, s väzbou na dopravu a ekonomický rozvoj.

Okrúhly stôl driving.digital 2020

Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko

Partneri

Okrúhly stôl podporujú:

mirri
mdv
mihsr
minfinsr
minob
upv
siea
zssk
ba
sav
stusjf
uniza
ocmenia
tuke
parkuniza
skytoll
green
granfen
fiha
aeromobil
eei
md2
eldod
sharengo
aporktower
tatravag
matafor
siemes
ring
BID
zap
zad
seva
itas
itapa
ppp
mojeslovensko
istroanalytic
posam
ditec
antik
EY
ipa
quibit
smartech
sita
revuye
SL
startup
nextech
trgl
film

Okrúhly stôl prináša:

Asset 1img2MONO