PANELISTISte presvedčený, že vaša výroba, služby alebo váš výskum a inovácie môžu obohatiť plán obnovy Slovenska? Staňte sa hosťom panelovej debatyPRIHLÁSIŤ SA
Výzva Vláde SRChcete sa zapojiť do tvorby plánu obnovy Slovenska?
Pripojte sa k Výzve.
PRIPOJIŤ SA

Ekosystémy inteligentnej mobility

Globálna doprava 21. storočia sa mení na novo vznikajúce odvetvie inteligentnej mobility a pre Slovensko to znamená nový priestor a nové možnosti, s množstvom pozitívnych efektov.

Doprava dnešnej doby, to sú nové vozidlá, ekologické pohony, infraštruktúra, služby. To sú aj príležitosti pre nové podnikateľské prostredie, s dopytom po spolupráci s výskumom a nových inováciách.

Vzniknú nové študijne odbory, študenti budú chcieť študovať na technických univerzitách, vzdelávanie začne reagovať na potreby hospodárstva.

Inteligentná mobilita to sú nové technológie, slovenské inovácie, príspevok k ekológii a kvalite života. Inteligentná mobilita je šancou pre obnovu Slovenska.

Slovenský priemysel prispieva celosvetovej doprave

Príspevkom Slovenska do globálnej ekonomiky je najmä priemysel a rozvinutá dodávateľská štruktúra. Stavať na už existujúcich výsledkoch a rozvíjať ich ďalej je rozumnou cestou pre obnovu trvalého rastu a stability slovenského hospodárstva.

Slovenska vlajka
aaa

Okrúhly stôl driving.digital 2020

Okrúhly stôl driving.digital 2020 reaguje na zmeny v automobilovom priemysle a doprave. Slovensko má v súčasnosti jedinečnú možnosť pristúpiť k obnove svojho hospodárstva, preto je dôležité upozorniť na možnosti slovenského priemyslu a výskumu v odvetviach vytvárajúcich globálny dopravný ekosystém. Debata sa bude odvíjať od hlavnej otázky okrúhleho stola:

Aký potenciál ponúka a akými inováciami dokáže priemysel, služby a výskumno-vývojové inštitúcie prispieť k obnove ekonomiky Slovenska v prioritách dopravy?

Aktérmi moderovaného okrúhleho stola sú paneloví hostia, relevantní zástupcovia priemyselných odvetví, inštitúcií výskumu a riadiacich štátnych inštitúcií za účasti zástupcov priemyselných odvetví, poskytovateľov služieb, výskumu a verejného sektora, s väzbou na dopravu a ekonomický rozvoj.

Okrúhly stôl driving.digital 2020

Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko

22. september 2020
Slovakia Ring, Orechová Potôň, Slovensko

Sponzori a partneri

slovakiadring

Hlavný partner a spoluorganizátor

Okrúhly stôl prináša:

Asset 1img2MONO