Branislav Voška

Branislav Voska_foto

Štúdium:

Konštrukcia motorových vozidiel na Katedre spaľovacích motorov a lodí STU

 

Prax:

27 rokov v oblasti výroby a dodávok dopravných prostriedkov  a technológií riadenia dopravy na železnici a cestných komunikáciách z toho:

  • 10 rokov v oblasti výroby a predaja lodí
  • 18 rokov v oblasti návrhu, projektovania, výroby a predaja koľajových
  • vozidiel a ich komponentov
  • 18 rokov v oblasti návrhu, projektovania, výroby a dodávky
  • technológie riadenia železničnej dopravy
  • 18 rokov v oblasti návrhu, projektovania, výroby a dodávky
  • technológie riadenia dopravy na cestných komunikáciách

 

Jazykové znalosti

  • nemecký jazyk
  • anglický jazyk
  • ruský jazyk