Ing. Alexander Matušek

Alexander Matušek prezident ZAP SR

V minulosti riadil logistiku vo Volkswagen Slovakia, a.s. a pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách v rámci koncernu a to v portugalskom závode Volkswagen Autoeuropa a svoje expertné znalosti využil i pri nábehu nového závodu Volkswagen Group of America Chattanooga, štát Tennessee. V súčasnosti vedie oblasť vonkajšie vzťahy, sociálne služby a životné prostredie v spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s.

Od roku 2015 vykonával funkciu viceprezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. V roku 2017 sa stal výkonným viceprezidentom ZAP SR a v roku 2018 bol Valným zhromaždením ZAP SR zvolený za prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky