Ing. Jaroslav Kmeť

kmet

Štátny tajomník MDV SR

zastával viaceré manažérske posty, má skúsenosti v oblasti marketingu a stratégie. Pred nástupom do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie IT verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Vo funkcii štátneho tajomníka MDV SR sa venuje cestnej, železničnej a leteckej doprave, elektronickým službám a stratégii.