Ing. Michal Sura

michal Sura_foto

Poradca štátneho tajomníka MDV SR

Vyštudoval Elektrotechnicku fakultu VŠT Košice, pracoval v prostredí IT na rôznych pozíciách v Slovenskej pošte a telekomunikáciách, SPP a.s., absolvoval postgraduálne štúdium na TU Košice so zameraním na energeticky manažment a logistiku prepravy energetických médii. Podieľal sa na rôznych aplikovaných výskumných projektoch v energetike, v oblasti energy harness, human energy harvesting, atď.

Radil rôznym subjektom v oblasti energetiky, IT, logistiky, dopravy, atď. Vo funkcii poradcu štátneho tajomníka MDV SR sa venuje analýzam a návrhom stratégii v oblasti železničnej, cestnej a leteckej dopravy, analýzam digitalnej komunikácie V2X, V2G/V2H, atď., elektromobility v oblasti cestnej a železničnej dopravy, komunikačnýchtechnológii 5G, systémov výberu mýta, atď.