Ing. Peter Sádovský

Ing. Peter Sádovský_2

Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracoval v medzinárodných spoločnostiach v priemysle, v bankovom sektore a v doprave, doma aj v zahraničí. Od roku 2006 do roku 2019 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva autobusovej dopravnej spoločnosti Slovak Lines. Od roku 2016 zastáva post prezidenta Zväzu autobusovej dopravy. Zastupuje tiež profesijné združenia cestných dopravcov pri medzinárodných organizáciách IRU a UITP. Radí spoločnostiam najmä v oblasti dopravy v zlepšovaní svojho podnikania a  angažuje sa v rôznych expertných iniciatívach na zlepšenie fungovania odvetvia dopravy, hospodárstva a podnikateľského prostredia.