Janka Oršuliaková

Asset 12pic2

Janka Oršuliaková pracuje od roku 2009 v priemyselných službách, ťažisko svojej práce presunula do rozvoja inteligentnej mobility. Zakladateľka firiem AQM Slovakia a Mobility & Big Data využíva fúziu odborníkov z oblasti manažmentu kvality a pionierov moderných technológií v zbere a analýze dát z prostredia. Na základe skúseností z poskytovania expertných služieb v automobilovom priemysle na Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku iniciovala rozbeh viacerých výskumno-vývojových projektov pre mobilitu budúcnosti.

Popri odbornej práci s viacerými odbornými a zamestnávateľskými organizáciami v priemysle sa stala spoluzakladateľkou technologickej platformy Smart Mobility Lab Slovakia. Popri práci a prezentovaní slovenských inovácií v bruselskej pracovnej skupine TEF for Artificial Intelligence v rámci programu Digital Europe rozvíja technologické služby pre priemysel mobility a spája existujúcich a potenciálnych hráčov tohto perspektívneho odvetvia.