Ludmila Zajková

Ludmila Zajkova_ZSSK_foto

Líder Inovačného centra ZSSK,

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Ludmila Zajková je rešpektovaným lídrom inovácií v oblasti koľajovej mobility pôsobiaca v projektoch železničného operátora ZSSK. Presadzuje využitie digitálnych a GreenTech technológií s využitím AI, lokalizácie a zberu dát, IoT komponentov a ďalších systémov pri budovaní inteligentnej koľajovej a logistickej mobility / transportných služieb pre 21.storočie. Bola vedúcou projektov vo výkone interných auditov, dnes  je pri zrode inteligentných vlakov s vodíkovým pohonom na Slovensku, vytvára podmienky pre novú kvalitu verejného cestovania s podporou služieb Mobility as a Service.

V súčasnosti sa venuje návrhom a príprave vybudovania Inovačno – technologického centra pre železničnú dopravu, ako nosného prvku rozvoja ekologickej dopravy SR v intenciách Green Deal a Digital economy, súčasťou čoho sú najmä projekty autonómnej mobility a inteligentnej infraštruktúry a diagnostiky  pre oblasť železničnej dopravy.

Je aktívnou členkou v Priemyselnom inovačnom klastri (IIC), pripravuje a vedie Matchmakingy pre veľké korporácie v rámci SR v kooperácií s inovačným potenciálom SR a okolitých štátov, univerzít a municipalít zameraných na témy Energy efficiency, VR, AR, visual control, Robots, Cobots, Predictive maintenance, Future of work a pod. Je lídrom pracovnej skupiny v IIC – Predictive maintenance v pilieri Factory of the Future.