Martin Jančo

Martin Jančo

CEO M2M Solutions, s.r.o., viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR a člen Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

V súčasnosti sa venuje najmä vývoju nových produktov a inováciám v oblasti mobility a výroby (Industry 4.0). V minulosti pôsobil v spoločnosti Siemens ako vedúci oddelenia vývoja rádiových sietí, ďalej ako konateľ v slovenskej pobočke spoločnosti REC Global, kde neskôr pôsobil ako predseda rady pre obchodnú stratégiu. Založil a riadi slovenskú technologickú firmu M2M Solutions.

Martin Jančo získal titul Ing. na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline s ktorou naďalej spolupracuje na mnohých aktivitách pre podporu vzdelávania študentov a rozvoja spolupráce medzi univerzitou a priemyslom..