Médiá

Ďakujeme za váš záujem o účasť na podujatí Inteligentná mobilita- šanca pre Slovensko. Ide o prvú verejnú odbornú diskusiu o prioritných reformách a investíciách pre plán obnovy Slovenska v oblasti rozvoja dopravy pre najbližších 5 až 10 rokov.

Diskutovať budú významní predstavitelia z oblasti riadenia ekonomiky štátu, dopravy, strojárstva, IT, výskumu a verejných služieb. Súčasťou podujatia je aj prehliadka inovácií inteligentnej mobility pripravených pre investičný plán obnovy.

Pre bližšie informácie ohľadom registrácie na podujatie kontaktujte prosím p. Igora Šenkarčina na tel. čísle +421 908 309 515.

driving.digital_3689_u