Mgr. Ján Tomanovič

Ján Tomanovič-EEI

Technický riaditeľ, EEI s.r.o.

Po absolvovaní Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského (dnešná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) v roku 1999 nastúpil do vtedy jedinej firmy, ktorá sa zaoberala implementáciou informačných technológií pre mestské systémy manažmentu statickej dopravy. Od vtedy šíri osvetu v implementácií smartcity riešení pre organizáciu statickej dopravy. Za uplynulých 20 rokov riadil viaceré projekty implementácie parkovacej stratégie a technologického riešenia urbanistických aglomerácií rôzneho charakteru. Aktuálne pôsobí ako Technický riaditeľ v spoločnosti EEI s.r.o., ktorá sa venuje riešeniu statickej dopravy v rámci mestských dopravných systémov a inteligentných dopravných systémov. V súčasnosti je najväčším správcom v rámci Slovenskej republiky.

Od roku 2015 pôsobí aj v pozícií generálneho manažéra vedecko – výskumného projektu pre vývoj univerzálnej platformy pre scan dopravného toku.