Mgr. Matúš Medvec, MBA

Matúš Medvec_UPV SR

Matúš Medvec vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, manažment na Univerzite Staffordshire a taktiež absolvoval študijný pobyt na Sorbone v Paríži. Počas štúdia, ako aj praxe sa zameriaval na viaceré oblasti práva ako aj jeho prepojenie so svetom financií a manažmentu. Svoju kariéru začal v advokátskej kancelárii, kde sa okrem iného venoval aj právu duševného vlastníctva, neskôr pôsobil v centrálnej banke a Banke pre medzinárodné zúčtovanie v Bazileji. Okrem toho pôsobil ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Komenského. Momentálne pôsobí ako predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.