Mikuláš Zalai

mikulas_zalai_foto

Mikuláš Zalai je direktor na oddelení Consulting – Technology Risk v EY Slovensko s viac ako 19 ročnými skúsenosťami v poskytovaní služieb poradenstva a auditu. Zameriava sa na audit a riadenie informačnej bezpečnosti a informačných technológií, IT governance a riadenie súladu, projektové riadenie a riadenie kvality, riadenie rizík a kontrolných mechanizmov ako aj na riadenie výkonnosti IT a biznis procesov. Mikuláš je certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti a držiteľom certifikátov CISA, CGEIT, CRISC, CDPSE, C/CISO, PRINCE2 a ITIL. Viedol množstvo projektov pre klientov z rôznych odvetví v súkromnom a verejnom sektore. V súčasnosti sa venuje aj skúmaniu rôznych inovatívnych technológií (ako napr. blockchain) a ich informačnej bezpečnosti.