Miloš Kubalík

Kubalík foto

vedúci oddelenia ekonomiky dopravy Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. 

Zodpovedá za ekonomiku dopravy, deľbu tržieb a nastavovanie ekonomických vzťahov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji, ktorý je jediným reálne funkčným integrovanom dopravným systémom na území Slovenskej republiky. Zároveň je spoluzodpovedný za vývoj a zavádzanie inovácií do koordinácie dopravného systému a ich implementáciu do produktov, ktoré majú za cieľ zjednodušiť a zatraktívniť cestovanie verejnou hromadnou dopravou pre verejnosť.