Asset 2logo
Kto sme:

Zvýšenie pozitívneho vplyvu slovenského výskumu a inovácií na výkonnosť slovenskej ekonomiky je hlavným poslaním mimovládneho a neziskového združenia jednotlivcov a organizácií, ktoré svoje aktivity vykonáva od roku 2019 pod hlavičkou driving.digital. Zoskupenie zástupcov priemyslu, akademickej obce a štátnych inštitúcií vníma nový strategický priestor pre obnovu Slovenska v rýchle sa meniacich odvetviach výroby automobilov, informatiky a nových zdrojov energií, v zmenách prinášajúcich transformáciu dopravy do inteligentnej mobility.

Čo ponúkame:

S cieľom zmapovať a sprístupniť výrobný, výskumný a inovačný potenciál Slovenska pre inteligentnú mobilitu sa v októbri 2019 uskutočnila medzinárodná konferencia a okrúhly stôl, s rovnomenným názvom driving.digital. Príspevky približne sto expertov a delegátov zo Slovenska, Európy a USA, ukázali reálny priestor byť hráčom v oblasti novej generácie vozidiel a mnohých ďalších prvkov inteligentnej mobility, vrátane stabilnej dopravnej digitálnej infraštruktúry. V tomto úsilí pokračujeme aj naďalej, tento rok s dôrazom na investičnú a reformnú podporu programu Next Generation EU, na Slovensku známy ako Plán obnovy Slovenska.

Inteligentná mobilita prináša významné multiplikačné efekty, predovšetkým štart pre novú a zdravú štruktúru ekonomiky, účinné prepojenie výskumu s podnikateľským prostredím, prirodzený záujem študentov pracovať na významných projektoch s uplatnením v praxi, vzdelávanie s výstupom pre potreby slovenských podnikov a inštitúcií, ale najmä množstvo nových produktov a služieb, s pozitívnym účinkom na ekológiu a kvalitu života.

bardy

Juraj Bárdy

bodnar

Michal Bodnár

senkarcin

Igor Šenkarčin

Office

AUPARK TOWER
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Kontaktujte nás:
contact@drivingdigital.org | +421 908 309 515

Napíšte nám správu