Inteligentná verejná doprava obnoví Slovensko

Nové a existujúce projekty s prínosom pre ekológiu, digitalizáciu a udržateľný rozvoj

Doprava a celý jej ekosystém je jedným z hlavných prispievateľov negatívnych účinkov na životnom prostredí. Účinnou odpoveďou ako emisie znížiť a zároveň uvoľniť cesty a parkoviská je verejná osobná doprava.

Obrázok1

Opatrenia v doprave súčasťou nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050:

 • Zavádzanie nízkoemisných zón, využívanie alternatívnych palív.
 • Zvýšenie atraktivity a komfortu verejnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach, podpora cyklistickej dopravy.
 • Rozvoj kombinovanej dopravy, dobudovanie terminálov intermodálnej dopravy, obnova staníc a zastávok.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti závisí na kvalite dopravnej infraštruktúre a službách:

 • Inteligentná mobilita prináša čistejšie ovzdušie a zdravší život. Prispieva k poklesu generačných chorôb a úmrtnosti.
 • Verejná osobná doprava je často jediný spôsob dopravy do ambulancií a nemocníc.
 • Prepojenie vozidiel sprístupňuje rýchlu záchrannú pomoc.

Doprava sa viaže na všetky rozhodujúce odvetvia ekonomiky Slovenska, určuje stupeň rozvoja, vyspelosti, udržateľnosti a smerovania krajiny. Doprava vytvára imidž:

 • Rozvoj regiónov nie je možný bez kvalitnej dopravnej infraštruktúry.
 • Doprava vytvára a približuje pracovné príležitosti.
 • Verejná osobná doprava je indikátorom uplatňovania štátnej inovačnej politiky.
 • Inovácie v doprave reštartujú slovenské podnikateľské prostredie, zvýšia výkonnosť a odolnosť ekonomiky, posilnia konkurencieschopnosť Slovenska.
pexels-mareks-steins-3270225
samuel-foster-7Z1qxrjc1FI-unsplash

Školské autobusy umožňujú reformu školstva

Školské autobusy poznáme z viacerých krajín EÚ, či USA.  Systémy vznikli ako odpoveď na znižovanie počtu škôl a hľadanie synergií pri doprave žiakov z viacerých obcí do strediskovej obce. Školské autobusy sa môžu stať súčasťou inteligentnej verejnej dopravy Slovenska.

Bude mať projekt štátnych školských autobusov pokračovanie?

V máji 2017 bol za účasti troch ministrov a starostu obce Dobrohošť zahájený pilotný projekt školských autobusov. Bezplatne prepravoval žiakov obcí Vojka, Bodíky, Dobrohošť do základnej školy v Rusovciach a späť. Po niekoľkých mesiacoch podpora štátu skončila, avšak pre veľký úspech sa obec rozhodla s prispením rodičov prevádzkovať autobus aj naďalej. Vypracovanie mapy pre rozšírenie služby štátnych školských autobusov zostal zatiaľ nesplneným sľubom.

 • Umožnia racionalizáciu siete základných a stredných škôl
 • Zvyšujú bezpečnosť detí, vodič autobusu pôsobí aj ako dozor
 • Rodičom odbúravajú stres pri cestovaní za prácou
 • Šetria finančné prostriedky obcí a rodičov
 • Podľa ÚHP sme v roku 2017 mali na Slovensku 474 základných škôl s menej ako 50 žiakmi.
 • Štvrtinu všetkých základných škôl navštevuje iba 3 % zo všetkých žiakov, stále je to však viac ako 12.500 detí.
 • ÚHP odporúča znížiť podiel malých základných škôl, systém školských autobusov je jedno z možných logistických riešení.
 • Úspora bola vyčíslená na 14mil. EUR.

Na Slovensku dnes funguje 28 školských autobusov, prevážajú približne 1600 detí, zo 60 do 20 obcí. Pre 12.500 žiakov to znamená okolo 230-250 školských autobusov.

Smart Mobility Lab

Integrovaná R&D a testovacia infraštruktúra pre inteligentnú mobilitu

Slovensko potrebuje oveľa viac domácich inovácií v mobilite a automobilovom priemysle. Účinným nástrojom, po vzore obdobných projektov vo svete, napr. v holandskom meste Helmond, je aj národný Smart Mobility Lab v areáli Slovakia Ring, zameraný na nové trendy a technológie C-A-S-E,  connectedautonomoussharedelectric.

Cieľom projektu je vybudovanie národnej výskumno-vývojovej a testovacej infraštruktúry spájajúcej výskum a vývoj v oblasti technických vied dopravného strojárstva a elektrotechniky s oblasťou aplikovanej informatiky. Motoristický okruh Slovakia Ring rozšírený o testovacie okruhy s potrebnou výskumnou a technologickou infraštruktúrou umožní testovať autonómne riadené a prepojené vozidlá na rôznych typoch cestných komunikácií, vrátane rýchlostných ciest a diaľnic.

 • Veľký cestný okruh – dĺžka 5,9km a malý cestný okruh – dĺžka 1,1km,
 • Špeciálne klzné nízkoadhézne plochy, zavlažovacie vyhrievané systémy, vodné a svetelné prekážky, automatické merače rýchlosti či hydraulickú odtrhovú plošinu pre vyvolanie pretáčavého šmyku.
 • Off-road polygón s viac ako 20 rôzne náročnými prekážkami a povrchmi (štrk, voda, blato, drevené klády, kamene, štrk či vodný brod),
 • Školiace/prezentačné miestnosti, konferenčná sála a co-workingové priestory
 • Autonómne asistenčné systémy pre vodiča
 • Digitálne dvojča pre elektrický a vodíkový pohon
 • Energetický manažment vozidla
 • Homologizačná linka
 • Systém správy batérií a simulačná platforma pre batérie
 • Veterný tunel
 • Platforma pre vyvažovanie viacerých atribútov sústavy vozidla
 • 5G/6G pokrytie areálu pre komunikácia V2X
 • Cestné senzory pre rôzne aplikácie
DJI_0652