Panelová diskusia

Pôsobíte v oblasti dopravy, strojárstva, informatiky, energetiky alebo iného odvetvia, súvisiaceho s odvetvím dopravy a jeho transformácie do inteligentnej mobility?

Myslíte si, že vaša produkcia, výskum alebo inovácie môžu prispieť k obnove Slovenska? Ste podnikateľ, výskumník, ekonóm a chcete sa zapojiť do panelovej diskusie?

Staňte sa hosťom panelovej debaty: