Inovácie a nové projekty predstavené najrelevantnejšej komunite inteligentnej mobility na Slovensku

Zapojenie sa do nového odvetvia dopravy 21. storočia

Oboznámenie sa so strategickými zámermi štátu v oblasti rozvoja dopravy a ekonomickej obnovy Slovenska

Brand awareness EU – firemný marketing v regióne EÚ, podujatie je súčasťou Európskeho týždňa mobility

Nové partnerstvá a nové podnikateľské príležitosti

Aktéri podujatia

Vrcholový manažment, profesionáli a experti z odvetví strojárstva, IKT, dopravy a prepravy tovarov a ďalších relevantných odvetví

Malí a strední podnikatelia, začínajúce spoločnosti, inovátori

Vedci a výskumníci z inštitúcií výskumu a akademického sektora

Zástupcovia odvetvových asociácii a združení

Čelní predstavitelia riadiacich štátnych inštitúcií

Čo podujatie prináša

Komunikačný priestor 6 hodín v prostredí profesionálneho a univerzálneho motoristického areálu SLOVAKIA RING

Odbornú diskusiu 16-tich hostí v panelovej debate, moderovanej profesionálom z odborných médií

Možnosť zapojiť sa do odbornej diskusie pre 80 delegátov zo všetkých oblastí, s väzbou na dopravu a prepravu tovarov

Pohľad na globálne trendy v inteligentnej mobilite

Živé ukážky možností inteligentnej mobility na Slovensku

Inšpirácie a podnety pre nové oblasti podnikania

Nové kontakty a neformálne debaty v programe podujatia

Chcete sa stať partnerom driving.digital?

Spoločne vytvoríme program, presne podľa vašich potrieb.