Peter Kárpáty

Karpaty

projektový manažér a odborný garant agendy SMART MOBILITY

Pred nástupom do štátnej služby pracoval v akademickom aneziskovom sektore, v nových médiách, paradiplomacii a pre viaceré porpredné IT a konzultačné spoločnosti.  Má dlhodbú prax v oblasti programového a projektového manažmentu, grantového poradenstva a analýz rozvojových aktivít.