Prof. Juraj Sinay

fotografia - portrét Sinay

Prof. Juraj Sinay pôsobil vo funkcii rektora TU v Košiciach v rokoch 200 až 2007 a následne ako prorektor do roku 2015. Do roku 2019 viedol Katedru bezpečnosti a kvality produdkcie na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Od roku 2015 do 2018 bol prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR. V súčasnosti je poverený podpredsedom vlády SR a ministrom hospodárstva koordinovať aktivity v rámci vodíkových technológii v SR.

Počas jeho pôsobenia na KBaKP SjF TUKE bol v roku 2012 postavený funkčný model automobilu na vodíkový pohon na princípe palivového článku. V roku 2018 bola pod jeho vedením obhájená PhD práca na tému „Riziká vodíkových pohonov“. Katedra bola známa tým, že od roku 2004 sa nepretržite vyvíjali  automobily v rámci aktivity Marathon Shell, kde bolo cieľom postaviť automobil tak, aby prešlo na 1 liter paliva čo najviac kilometrov.