Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Profesor Pavol Šajgalík

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., je od roku 2015 predsedom Slovenskej akadémie vied. Jeho vedecké zameranie je výskum a vývoj neoxidovej a oxidovej vysoko výkonnej keramiky. Hlavným záujmom jeho výskumu sú vzťahy medzi mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami týchto materiálov. V rokoch 2015 – 2017 bol prezidentom Európskej keramickej spoločnosti, je členom Americkej i Japonskej keramickej spoločnosti, je zvolený člen World Academy of Ceramics. Je autorom viac ako 180 vedeckých článkov.