Inteligentná mobilita - šanca pre Slovensko

Okrúhly stôl driving.digital 2020

09:30   Otvorenie a príhovory

10:00   Moderovaná diskusia panelistov z okruhu výroby a výskumu inteligentnej mobility

12:00   Obed

13:00   Otvorená diskusia a reakcie účastníkov a panelových hostí

14:30   Sumarizácia do hlavných diskutovaných tém

15:00   Praktické ukážky inovácií pre inteligentnú mobilitu

Okrúhly stôl je moderovaný profesionálom z oblasti odborných médií.

spikr