Radoslav Štefánek

Radoslav Štefánek

člen predstavenstva ZSSK

Vyštudoval Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně a Riga International School of Economics and Business Administration. Patrí medzi prvých profesionálne certifikovaných projektových manažérov na území Slovenska a Českej republiky. Pôsobil najmä v oblastiach riadenia strategických projektov, v súčasnosti sa prioritne zameriava na kvalitu služieb v železničnej doprave a ich rozvoj. Venuje sa tiež publikačnej činnosti a prednáša v témach dopravy a manažmentu.