univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

Mikuláš Luptáčik

Vedúci riešiteľského kolektívu tohtoročnej exkluzívnej štúdie objednanej Zväzom automobilového priemyslu, spracovanej tímom nezávislého inštitútu vo Viedni (Industriewissenschafliches Institut Wien), ktorá sa zaoberá analýzou konkurenčnej schopnosti automobilového priemyslu na Slovensku a zároveň dáva odpoveď na kľúčové otázky. V časti venovanej potenciálu Slovenska v oblasti inovácií, vedy a výskumu, analýza porovnáva podiel výskumníkov na celkovej zamestnanosti v automobilovom priemysle a konštatuje výrazné zaostávanie Slovenska. Lídrom v tejto oblasti je Nemecko s takmer 10 % výskumníkov, nasledované Spojeným kráľovstvom s 4,99 %. Okolo dvoch percent sa pohybujú Fínsko a Maďarsko. Slovensko dosahuje necelé 1 %.

„Aj analýza indikátorov inovačnej konkurencieschopnosti odhaľuje výrazné zaostávanie automobilového priemyslu na Slovensku,“ hovorí Mikuláš Luptáčik. „Dovolím si povedať, že slabá podpora vedy a výskumu zo strany verejného sektoru sa vo výraznej miere negatívne odzrkadľuje aj v celom spracovateľskom priemysle.“

Profesor Mikuláš Luptáčik je emeritným profesorom Ekonomickej univerzity Viedeň (WU Wien), bol dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, je členom Academia Europaea a viacerých medzinárodných vedeckých spoločností, autorom troch monografii a početných článkov publikovaných v medzinárodných vedeckých časopisoch s vysokou reputáciou, autorom radu štúdií v oblasti automobilového priemyslu, dopravy a ich vplyvu na národné ekonomiky. Dnes pôsobí na pôde nezávislého viedenského inštitútu (Industriewissenschaftliches Institut Wien), je vedeckým pracovníkom Ekonomického ústavu SAV.